Gemeentecompliment

De overheid zal de komende tijd steeds meer verantwoordelijkheden bij de Gemeenten- en deze op hun beurt weer bij de burgers neerleggen. Hoe meer deze laatste zich door de gemeente erkend en gewaardeerd voelen, hoe groter de kans op wederzijds begrip, het benodigde draagvlak en de gewenste betrokkenheid. Het Gemeente Compliment stelt het Gemeentebestuur en burgers in staat om met regelmaat hun waardering voor goede initiatieven zichtbaar te maken.

Complimentenaward

Het Gemeente compliment biedt de gemeente, maar ook haar bewoners, de benodigde instrumenten om op eenvoudige wijze waardering voor elkaar zichtbaar te maken. Zo kunnen inwoners via het systeem medeburgers of gemeentelijke diensten direct complimenteren of hen bijvoorbeeld voordragen voor een bijzondere award. De gemeente kan op eenvoudige wijze via het systeem een persoonlijke ‘Complimenten Award’ creëren voor een inwoner of vrijwilliger die zich op enigerlei wijze zeer verdienstelijk heeft gemaakt.

Het resultaat van het Gemeente compliment is niet alleen meer zichtbare waardering door-, maar als gevolg hiervan ook meer waardering voor de gemeente. Waardering die zich praktisch vertaalt in meer begrip, draagvlak en betrokkenheid bij de inwoners. Voor hun gemeente en voor elkaar.

Meer weten of direct het Gemeente compliment boeken? Bel: 0297-521919. Of stuur hier direct een E-mail.